AquaSearch og Trachsel formaliserer samarbejdet om salg, distribution og videre.

AquaSearch er glade for at kunne meddele, at ejeren af TroutEx, Jørgen Jøker Trachsel, har betroet os med fremtidigt salg og distribution af hele hans produktportefølje af

øjenbueørredæg, inklusive hans godt afståede sent modne stamme.

Parterne forventer gradvist at udvide samarbejdet til avl og genetik.

Initiativet betyder endnu bedre tilgængelighed året rundt og forsyningssikkerhed til AquaSearch-kunder.

***************************************************************************************************************************

AquaSearch is happy to announce that the owner of TroutEx, Jørgen Jøker Trachsel has trusted us with future sales and distribution of his entire product portfolio of eyed rainbow trout eggs, including his well renounced late maturing strain.

The parties expect to gradually expand cooperation into breeding and genetics.

The initiative means even better year-round availability and security of supply to AquaSearch customers.